Het mysterie van gelijktijdige immanentie en transcendentie

 

Het mysterie van gelijktijdige immanentie en transcendentie is voor het denken onmogelijk te begrijpen.

Een intu´tieve sprong die zich niet laat verklaren, kan zich voordoen met een oogverblindende helderheid, .......en deze is niet gelijk aan de beeldvorming van de term of het woord "helderheid".

Deze manifestatie, deze waarneembaarheid ........ kan alleen in dualiteit plaats vinden.

En toch zijn die "dat-wat-je-bent" en "dit-wat-je-lijkt-te-zijn", ...... het niet-gemanifesteerde en de manifestatie, ...... het Noumenon en het waarneembare, ...... het Absolute en het relatieve, .......

niet twee verschillende dingen.

Manifestatie is niet de "schepping" van het niet-gemanifesteerde, maar een weerkaatsing, een verbeelding, een objectieve uitdrukking......

.....daar van.

Er is geen inherente dualiteit tussen het subject en het object.

Het Absolute is alles wat IS.

Daarom moet het Absolute noodzakelijkerwijs het relatieve transcenderen, omdat het relatieve slechts het beeld ervan is........

.....EN......

.......het moet ook immanent aanwezig zijn in het relatieve, omdat het relatieve niet onafhankelijk kan bestaan.

De substantie moet noodzakelijkerwijs onmiddellijk transcenderen en immanent aanwezig zijn in de schaduw.

Aldus verschijnt de manifestatie in Bewustzijn en wordt deze waargenomen door Bewustzijn, alleen in Bewustzijn.

En dus is dualiteit volkomen denkbeeldig.

Bewustzijn dat handelt door (middel van) een ge´ndividualiseerde samenstelling van lichaam en geest,....... die op zich gemanifesteerd Bewustzijn is en waarneembaar als "zo", (d.w.z. een bewust psycho-somatisch geconditioneerd, responsief biologisch organisme), ...... vandaar de transcendentie en de gelijktijdige immanentie......

.....er is geen waarnemer als een onafhankelijke entiteit die op zichzelf staat,.....

.....los, ...... van het waargenomen object.

Zij staan niet los van elkaar.

De "waarnemer" en het "waargenomene",...... vormen samen het waarnemen......

......het functionele aspect van Noumenon, als pure potentialiteit.

Noumenon, als pure potentialiteit, als pure subjectiviteit, heeft geen objectief bestaan, anders dan ....... als zijn manifestatie.

Op deze wijze is de verschijning het waargenomen aspect en de interpretatie van het waargenomen aspect; door middel van het attribuut van waarnemingsvermogen is het waarnemings aspect van Bewustzijn in beweging.

Er zijn twee aspecten aan de vorming van de manifestatie.

- Het opdoemen van het Universum.

- Het waarnemen daar van.

Het ontwaken van bewustzijn uit de staat van rust, de staat van zuiver gewaar zijn,

die zich niet bewust is van zijn eigen bestaan of aanwezigheid ......

.....en......

......het opdoemen van het schijnbare universum daarin,.....

......gebeurt spontaan en tegelijkertijd.

Waarnemen vindt plaats door middel van het bewustzijn (het attribuut dat zorgt voor het gevoel te leven en aanwezig te zijn) dat hoort bij bewuste psycho-somatische objecten,.....

.....die zelf verbeelde objecten zijn,.....binnen deze weerkaatsing van het Absolute.

In het verbeelde object,.......die zoals gezegd een onderdeel van de weerkaatsing is, ...... heerst de overtuiging dat het het subject is, dat het hele scala van objecten waarneemt, ...... dat zijn wereld vormt, ..... de wereld van geliefden en zij die niet geliefd zijn, ......

.....zijn wereld dus van betrekkingen, doelstellingen, doelen, successen, mislukkingen, verstandhoudingen, begrippen etc. etc.

Het gevolg van deze zelfde constructie van het verbeelde object, ..... is het heersende gevoel dat zulk denken,..... zulk geloven ..... met zich meebrengt, ...... in dat verbeelde object.

Terwijl wat er werkelijk gebeurt is dat, ....... zowel het waarnemende verbeelde object (dat denkt het subject te zijn).....

......EN.....

.....zijn waargenomen objecten, (die, zoals gezegd, eveneens verbeelde objecten zijn), ......

.....allen verbeelde objecten zijn ...... binnen het geheel van weerkaatsing van het Absolute.

In essentie, .......jij, ..... wat je dan ook denkt te zijn, ....

....een spiritueel zoeker, een verlichte Guru die de zoeker die voor hem staat moet redden, die de hele mensheid moet redden, .....

....een gewone Truus/Sjonnie die gelooft dat spiritualiteit voor losers is, voor hen die het niet gemaakt hebben in het leven, ........

......jij leeft niet.

Jij wordt geleefd.

In het moment.

Geleefd, precies als een "gedanst figuur".

Een "wijze", een term die gebruikt wordt voor een lichaam-geest constructie, waarin de apperceptie hiervan heeft plaatsgevonden,......

......als deze lichaam-geest constructie voort blijft "leven", .....

zal deze net zo'n "gedanst figuur" blijven, als, laten we zeggen, de gewone Sjonnie.

Met een gelijktijdige transcendentie van het dansen ....."als-de-wijze", in de vorm van een getuigende gestalt.

De wijze droomt .....en......is getuige van de droom, .............. tegelijkertijd.

Hij wordt dus 's morgens wakker, poetst zijn tanden, leest de krant, eet, gaat aan het werk zodat hij zijn lasten kan betalen, beantwoordt vragen die gesteld worden, .......

.......als er geen vragen zijn, geen zoekers, ........dan kijkt hij TV, moedigt zijn voetbalteam aan, bewondert de uitdrukkingskracht en energie en schoonheid van een MTV programma,......

......onderhoudt de nodige betrekkingen, (scheldt op de loodgieter die het afvoersysteem verpest heeft), .....

.....bespreekt de te onderscheiden verfijnde subtiele kenmerken tussen een Cohiba sigaar en gewone cheeroot, tussen Pamela Anderson en Meryl Streep, ....

.....drinkt goede Remy Martin en gaat slapen als hij moe is.

Hij is dolblij als een ander zoeker-object een subtiel punt "snapt", ..... treurt bij de herinnering aan een geliefde zuster.

Al die tijd, ......... een waarnemen van een verbeeld object, (dat de maatschappij, het publiek, de populaire media het stempel van "wijze" hebben gegeven), ......dat gedanst wordt,  ......... op precies die manier, ...... zodat al deze activiteiten plaats vinden, gedaan worden, ....... zodat al deze gevoelens opkomen, ......in het moment, ....

.....van moment tot moment tot moment.

De gelijktijdige immanentie en transcendentie.  

 

Afbeelding

 

Afdelingen

Vertalingen