Een zweem van onderscheid, .... en ..... ziedaar, aanschouw de wereld

 


Als iedereen schoonheid herkent als schoonheid
dan bestaat er reeds lelijkheid;

Als iedereen goedheid herkent als goed,
dan is er reeds kwaad.

"Zijn" en "niet zijn" komen tegelijkertijd op;
Moeilijk en makkelijk worden samen gerealiseerd;
Lang en kort worden samen gecontrasteerd;
Hoog en lang worden samen verondersteld;
Voor en na zijn elkaars gevolg.


-----

Ze zeiden tegen Hem:
Zullen we dan, zijnde als kinderen, het Koninkrijk binnen gaan?

Als je de twee één maakt en
als je binnen maakt als buiten
en buiten als binnen
en boven als beneden,
en als je mannelijk en vrouwelijk
één maakt
dan zul je het Koninkrijk binnen gaan.

--------


Onjuiste inbeelding leert dat dingen
als licht en schaduw, lang en kort, zwart
en wit, verschillend zijn en onderscheiden dienen te worden;
maar zij staan niet los van elkaar; zij zijn slechts
verschillende aspecten van hetzelfde;
zij zijn begrippen van verband, niet van werkelijkheid.

Bestaanscondities hebben geen exclusief karakter
ten opzichte van elkaar; in essentie zijn de dingen niet twee maar één.

-------------------

Dus, zij die zeggen dat zij recht hebben
zonder het wisselbegrip, onrecht;

een goede regering zonder het wisselbegrip wanbestuur;

begrijpen de grote principes van het universum niet,
noch beseffen zij de aard van de hele schepping.

Men zou net zo goed kunnen praten over het
bestaan van de Hemel zonder dat van de Aarde, of over
het negatieve principe zonder het positieve - hetgeen
onmogelijk is, dat is duidelijk.

Toch blijft men er zonder ophouden over praten;
Zulke mensen moeten zot zijn of bot.

--------------

Verschillen zijn er door je getrainde ogen.

Verschil is een aangeleerd iets.

Verschil is niet te vinden in existentie.

Verschil wordt door jou geprojecteerd.

Verschil wordt door jou aan de wereld gegeven -
het is er niet.

Het is de misleidende truc van je ogen,
je ogen bedriegen je.

.....Wanneer de Zelf-mind eenmaal gezien wordt,
stopt het maken van onderscheid.

------------------

De natuur zelf lijkt het niet te kennen - of maalt er niet om -
de door mensen gemaakte tegenstellingen of om deze
wereld van tegenstellingen.

De natuur lijkt volkomen tevreden en gelukkig
een wereld voort te brengen van oneindige, meeslepende verscheidenheid. Een natuur die niets afweet van mooi of lelijk,
ethisch of onethisch.

De natuur excuseert zich nooit, ziet daar nooit de noodzaak van in.....

 

------------------


Er heeft geen schepping plaats gevonden, er heeft geen vernietiging plaatsgevonden.

 

 

Afdelingen

Vertalingen