Wat is de Weg?

 


Een nieuwsgierige monnik vroeg aan een verlichte Meester: "Wat is de Weg?"

"Hij ligt vlak voor je ogen," antwoordde de Meester.

"Waarom zie ik hem dan zelf niet?" vroeg de monnik.

"Omdat je aan jezelf denkt," antwoordde de Meester.

"En U", zei de monnik, "Ziet U hem?"

De Meester antwoordde, "zo lang je dubbel ziet, door te zeggen "ik niet, jij wel" enz. zo lang zijn je ogen niet helder genoeg om te zien."

"Als er geen ik is en geen jij, kan ik hem dan zien?" vroeg de monnik.

"Als er geen ik is en geen jij, wie is er dan die hem wil zien?" antwoordde de Meester.

 

 

 

Afdelingen

Vertalingen