Ik heb een vraag over deze tekst

 

 

 
 
 
 

Dit moment,.....

....zoals het is, ......

......is alles wat er is.

 
 
 
Perfect, .............compleet, .............. verlicht.
 
 
 

Dit moment, ....

.....perfect, compleet, verlicht, .........omvat, ......

.....het geconditioneerde psycho-somatische apparaat,

de geconstrueerde lichaam-geest samenstelling, .....

.....dat zit te kijken naar deze kronkelige tekens op een PC scherm,................

 
 
 

........het kijkende, manifeste,

geprogrammeerde biologische object ...

.....ZOALS HET IS, ......

.... met al de problemen die daarbij horen ....

...... problemen die de aanzet geven tot een bepaalde vorm van zoeken, ....

.....hetzij in materieel opzicht,

hetzij in spiritueel opzicht, ....

..... gebeurtenissen die door middel van dat apparaat plaats vinden.

 
 
 

Dit moment ....

....het manifeste kijkende object .....

... het functioneren in de vorm van zoeken dat door dat object plaats vindt .....

..... allemaal nuances van de ene beweging.....

.... in hetzelfde moment.

 

 

 

 

Er is dus geen Werkelijkheid die geobjectiveerd kan worden

en die kan dus ook niet gezocht worden, .....

.... los van of buiten, .....

....dit moment.

 
 
 

Er kan dus geen enkele methodeleer,

geen enkele techniek,

geen enkel pad,

geen enkele mantra,

geen enkele meditatie,

geen enkele leer zijn, ....

 

 

..... om iets te bereiken,....

.... om iets te verwerven, ....

....om iets te realiseren, ....

....om iets te ervaren, ...

...om iets te weten

dat los staat van dit moment. 

 
 
 

Want het zoeken zelf

en de bepaalde middelen

die aangewend worden om te zoeken, ....

....zijn niets anders dan nuances

van die ene beweging

in het moment.

 
 
 

Dus zelfs termen als ...

...."perfect" ....

...."compleet" ......

..."verlicht"......

.... zijn tautologisch overbodig .....

... wanneer ze in dit moment gelegen zijn.

 

Zelfs het benoemen van het moment

is niets meer dan een begrip.

 

 
 

Dit hele gebabbel, is dus hetzelfde,.....

.... als een tekening,

geschetst....

.... op stromend water.

 

 

De aanzet van de tekening

is tevens het einde ervan.

 

 

 
 

Als dit begrepen wordt, .........

......NU.........

......op dit zelfde moment........

 
 
 

.....een buiging, ....

.... een knuffel ......

..... sluit de verbinding ......

...... en ...

....ciao.  

 
 
 
 

Als dat niet het geval is, ......

.....klik dan op de afbeelding hieronder  om de site  te betreden.

.